Водене на война

Водене на война
Сун-Дзъ каза:
Когато в бойните действия са включени хиляда маневрени колесници и още
толкова тежки, сто хиляди войници с брони, а също и достатъчно припаси, та да
стигнат за преход от хиляда ли, разходите на фронта и в тила, включително за прием и
угощения на пратеници, за дребни принадлежности като клей и бои, а също и за
колесници и доспехи ще възлизат общо на хиляда жълтици дневно. Толкова струва
поддържането на стохилядна войска.
Когато започнат истинските сражения и победата изглежда далечна, оръжията
на войниците ще се изтъпят, а пламът ще се превърне в униние. Ако обсаждаш град,
ще изхабиш силите си.
Също тъй, ако войната се проточи, ресурсите на Държавата не ще бъдат
достатъчни, за да устоят на натиска.
Ето защо, когато оръжията са изтъпени, пламът — угаснал, силите — изчерпани
и хазната — опразнена, други вождове ще се появят ненадейно, за да се възползват от
безизходното ти положение. И тогава никой човек, колкото и да е мъдър, не ще може
да предотврати последствията, които неминуемо ще настъпят.
И макар да сме чували за глупава привързаност в бойните действия, военното
умение никога не се е свързвало с продължителни забавяния.
Няма случай, в който някоя страна да е извлякла полза от дълга война.

{START_COUNTER}