Да си запознат с ужасите на войната!

Само онзи, който е изцяло запознат с ужасите на войната, може да схване в
пълнота как тя да се води, та да произтече от нея полза.
Способният военачалник не свиква допълнителен набор, нито прибягва до
втори обоз.
Вземай снаряжения от страната си, но зоб и храна — от врага. Така армията ще
разполага с достатъчно продоволствия, за да задоволява нуждите си.
Ако е оскъдна държавната хазна, става тъй, че войската трябва да се поддържа
отдалеч, чрез военни налози. А поддържането на войска отдалеч, чрез налози, води до
обедняването на народа.
От друга страна, в близост до военни лагери цените се вдигат и това
поскъпване допълнително стопява имуществото на народа.
Когато имуществото се стопи, селячеството изпада в бедствено положение.
Поради загубата на имущество и изчерпването на силите домакинствата в
родината осиромашават, а седем десети от доходите им се разпиляват;
същевременно държавните разходи, свързани с възстановяването на потрошени
колесници и негодни коне, нагръдни брони, шлемове, лъкове и стрели, копия и щитове,
предпазни мрежи, впрегатни волове и тежки каруци ще съставляват шест десети от
общите постъпления.
Ето защо мъдрият военачалник смята за важно снабдяването с продоволствия
от неприятеля. Един товар вражески припаси се равнява на двайсет доставени от
родината; една крина зоб — на двайсет собствени.
За да убиват врага, у нашите мъже трябва да бъде разбуден гняв. Заради
ползите от поражението на врага, на тях им се полагат награди.

{START_COUNTER}