Моралният закон

Моралният закон кара народа да бъде всецяло предан на своя владетел

и да го следва, независимо от риска за живота и без страх от опасността.
Небето е израз на нощта и деня, студа и жегата, времето и сезоните.
Земята включва разстоянията — близки и далечни, заплахите и сигурността,
откритите пространства и тесните проходи; вероятностите за живот и смърт.
Пълководецът олицетворява добродетелите на мъдростта, искреността,
великодушието, мъжеството и точността.
Под ред и дисциплина следва да се разбира устройството на войската в
подходящи подразделения, подреждането на командирите по сан, поддържането на
пътища, по които обозите да достигат до армията и контролът върху военните разходи.
С тези пет условия следва да се съобразява всеки военачалник. Който ги
познава, ще бъде победител. Който не ги познава, ще претърпи поражение.
Ето защо при разискванията относно условията за две враждуващи страни,
прибягвайте до следните съпоставки:
— Кой от двамата владетели въплъщава Моралния закон?
— Кой от двамата пълководци е по-способен?
— Чии са предимствата, произтичащи от Небето и Земята?
— При коя от страните дисциплината се прилага по-строго?
— Коя е по-могъщата войска?
— Къде командирите и войниците са по-подготвени?

{START_COUNTER}